Ismerjen meg minket most
Ismerjen meg minket most

Adatvédelmi szabályzat

 1. Az adatvédelem áttekintése

Általános megjegyzések

Az alábbi információk egyszerű áttekintést nyújtanak arról, hogy mi történik az Ön személyes adataival, amikor meglátogatja weboldalunkat. Személyes adatnak minősül minden olyan adat, amely alapján Ön személyesen azonosítható. Az adatvédelemmel kapcsolatos részletes információkért kérjük, olvassa el a jelen szöveg alatt található adatvédelmi szabályzatunkat.

Adatgyűjtés a weboldalunkon

Ki a felelős az adatgyűjtésért ezen a weboldalon?
Az adatfeldolgozást ezen a weboldalon a weboldal üzemeltetője végzi. Elérhetőségei megtalálhatók a honlap impresszumában vagy alább, az "Általános információk és kötelező információk" 2. pont "A felelős szervre vonatkozó információk" bekezdésében.

Hogyan gyűjtjük az Ön adatait?

Az adatokat vagy Ön maga adja meg nekünk (például kapcsolatfelvételi űrlapjainkon keresztül), vagy informatikai rendszereink automatikusan gyűjtik azokat, vagy amikor Ön meglátogatja a weboldalt. Ezek főként technikai adatok (pl. internetböngésző, operációs rendszer vagy az oldal megtekintésének ideje).

Mire használjuk az Ön adatait?

Az adatok egy részét a weboldal hibamentes működésének biztosítása érdekében gyűjtjük. Egyéb adatok felhasználhatók az Ön felhasználói magatartásának elemzésére.

Milyen jogai vannak az adataival kapcsolatban?

Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor ingyenesen tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatainak eredetéről, címzettjéről és céljáról. Önnek joga van továbbá kérni ezen adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. E célból és az adatvédelemmel kapcsolatos további kérdéseivel bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen. Továbbá joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál.

Harmadik féltől származó elemzőeszközök és eszközök

Amikor meglátogatja weboldalunkat, az Ön böngészési szokásai statisztikailag kiértékelhetők. Ez elsősorban sütikkel és úgynevezett elemzőprogramokkal történik. Az Ön szörfözési szokásainak elemzése általában névtelen; a szörfözési szokások nem vezethetők vissza Önhöz. Ön tiltakozhat az elemzés ellen, vagy megakadályozhatja azt bizonyos eszközök használatának mellőzésével. Erről részletes tájékoztatást az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban talál. Tiltakozhat ez ellen az elemzés ellen. A tiltakozási lehetőségekről ebben az adatvédelmi nyilatkozatban tájékoztatjuk Önt.

 1. Általános megjegyzések és kötelező információk

Adatvédelem

Ezen oldalak üzemeltetői nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan, a törvényes adatvédelmi előírásoknak és a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük. Amikor Ön ezt a weboldalt használja, különböző személyes adatokat gyűjtünk. A személyes adatok olyan adatok, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható. Ez az Adatvédelmi szabályzat elmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk és hogyan használjuk fel azokat. Azt is elmagyarázza, hogyan és milyen célból történik ez. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az internetes adatátvitel (pl. az e-mailes kommunikáció során) biztonsági réseket tartalmazhat. Az adatok teljes körű védelme harmadik felek hozzáférése ellen nem lehetséges.

A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A weboldal adatkezelője:

VP Venue Planner GmbH
Északi út 6
40477 Düsseldorf

E-mail: info [at] venue-planner [dot] com

Az adatkezelő az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal együtt meghatározza a személyes adatok (pl. nevek, e-mail címek vagy hasonlók) feldolgozásának céljait és eszközeit.

Az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonása

Számos adatfeldolgozási művelet csak az Ön kifejezett hozzájárulásával lehetséges. A már megadott hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ehhez elegendő egy informális, e-mailben küldött közlemény. A visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

Az illetékes felügyeleti hatóságnál történő fellebbezés joga

Az adatvédelmi jogszabályok megsértése esetén az érintett személynek joga van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Az adatvédelmi kérdésekben illetékes felügyeleti hatóság a vállalatunk székhelye szerinti szövetségi állam adatvédelmi biztosa. Az adatvédelmi tisztviselők listája és elérhetősége az alábbi linken található: www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Az adathordozhatósághoz való jog

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön hozzájárulása alapján vagy szerződés teljesítése során automatikusan feldolgozott adatokat közös, géppel olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy harmadik félnek. Ha Ön kéri az adatok közvetlen továbbítását egy másik adatkezelőnek, erre csak annyiban kerül sor, amennyiben ez technikailag megvalósítható.

Jogok a jogos érdek alapján történő adatfeldolgozás során

A német adatvédelmi törvény (DSGVO) 21. cikkének (1) bekezdése értelmében Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetével kapcsolatos okokra hivatkozva bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok olyan kezelése ellen, amelyet a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának e) pontja (közérdekű adatkezelés) vagy a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének 1. mondatának f) pontja (jogos érdek védelmében végzett adatkezelés) alapján végeznek; ez vonatkozik az e rendelkezésen alapuló profilalkotásra is. Az Ön tiltakozása esetén nem kezeljük tovább az Ön személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények érvényesítését, gyakorlását vagy védelmét szolgálja.

Közvetlen forgalmazási jogok

Ha az Ön személyes adatait közvetlen üzletszerzés céljából kezeljük, akkor a német adatvédelmi törvény (DSGVO) 21. cikkének (2) bekezdése értelmében Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok ilyen célú kezelése ellen; ez vonatkozik a profilalkotásra is, amennyiben az ilyen közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Tájékoztatás, zárolás, törlés

Az alkalmazandó jogi rendelkezések keretein belül Ön jogosult arra, hogy bármikor ingyenes tájékoztatást kapjon a tárolt személyes adatairól, valamint jogosult az adatok helyesbítésére, feldolgozásának korlátozására vagy törlésére. Ebből a célból, valamint a személyes adatokkal kapcsolatos további kérdésekkel kapcsolatban bármikor kapcsolatba léphet velünk az impresszumban megadott címen.

SSL vagy TLS titkosítás

Biztonsági okokból és a bizalmas tartalmak, például az Ön által nekünk, mint a webhely üzemeltetőjének küldött megrendelések vagy megkeresések továbbításának védelme érdekében ez a webhely SSL vagy TLS titkosítást használ. A titkosított kapcsolatot onnan ismerheti fel, hogy a böngésző címsorában a "http://" helyett "https://" szerepel, valamint a böngésző sorában megjelenő lakat szimbólumról. Ha az SSL- vagy TLS-titkosítás aktiválva van, az Ön által nekünk továbbított adatokat harmadik felek nem tudják elolvasni.

 1. Adatgyűjtés a weboldalunkon

Sütik

Egyes internetes oldalak úgynevezett sütiket használnak. A sütik nem okoznak kárt a számítógépében, és nem tartalmaznak vírusokat. A sütik arra szolgálnak, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyük. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket a böngészője tárol a számítógépén. Az általunk használt sütik úgynevezett "munkamenet sütik". A látogatás végén automatikusan törlődnek. Beállíthatja böngészőjét úgy, hogy tájékoztassák a sütik beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a sütiket, kizárhatja a sütik elfogadását bizonyos esetekben vagy általában, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző bezárásakor. Ha kikapcsolja a sütiket, a weboldal működése korlátozott lehet.

Szerver naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikusan információkat gyűjt és tárol az úgynevezett szervernaplófájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. Ezek a következők:

 • A kiszolgálókérés dátuma és időpontja
 • Melyik böngészőt és verziót használták
 • Az operációs rendszer
 • A meglátogatott oldal
 • A számítógép IP címe, ahonnan a kérés érkezett

Ezeket az adatokat nem egyesítik más adatforrásokkal. A szervernaplóban tárolt adatokat havonta törlik. Az adatfeldolgozás alapja a DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pontjának b) alpontja, amely lehetővé teszi az adatok feldolgozását szerződés vagy szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítése céljából.

Kapcsolat e-mailben

Ha e-mailben lép velünk kapcsolatba, az Ön által megadott adatokat (e-mail címét, nevét és adott esetben telefonszámát) tároljuk, hogy megválaszolhassuk kérdéseit. Amennyiben a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül olyan adatokat kérünk, amelyek nem szükségesek a kapcsolatfelvételhez, azt mindig opcionálisnak jelöltük. Ezeket az információkat arra használjuk fel, hogy pontosítsuk az Ön kérését, és javítsuk a kérése feldolgozását. Ezen információk közlése kifejezetten önkéntes alapon és az Ön hozzájárulásával történik, DSGVO 6. cikk (1) bekezdés 1. pont a) alpontja. Amennyiben ez a kommunikációs csatornákra vonatkozó információkat (pl. e-mail cím, telefonszám) is magában foglalja, Ön hozzájárul ahhoz is, hogy szükség esetén ezen a kommunikációs csatornán keresztül felvegyük Önnel a kapcsolatot, hogy válaszoljunk az Ön kérésére. Ön természetesen bármikor visszavonhatja ezt a hozzájárulását a jövőre nézve. Az ebben az összefüggésben keletkezett adatokat töröljük, miután a tárolás már nem szükséges, vagy korlátozzuk a feldolgozást, ha törvényi megőrzési kötelezettség áll fenn.

YouTube

Oldalunk a YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, a Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA által képviselt szolgáltatót használja a videók integrálásához. Normális esetben, amikor egy beágyazott videókat tartalmazó oldalt hív meg, az IP-címét már elküldi a YouTube-nak, és cookie-kat telepít a számítógépére. YouTube-videóinkat azonban a kiterjesztett adatvédelmi móddal ágyaztuk be (ebben az esetben a YouTube továbbra is kapcsolatba lép a Google Double Klick szolgáltatásával, de a Google adatvédelmi irányelvei szerint a személyes adatokat nem értékelik). Ez azt jelenti, hogy a YouTube többé nem tárol semmilyen információt a látogatókról, hacsak nem nézik meg a videót. Ha rákattint a videóra, az Ön IP-címe továbbításra kerül a YouTube-nak, és a YouTube megtudja, hogy Ön megnézte a videót. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube-ra, akkor ezek az információk az Ön felhasználói fiókjához is hozzárendelődnek (ezt megakadályozhatja, ha a videó megtekintése előtt kijelentkezik a YouTube-ról).

Nincs tudomásunk és nincs befolyásunk arra, hogy a YouTube hogyan gyűjti és használja fel az Ön adatait. További információkat a YouTube adatvédelmi szabályzatában találhat a következő címen www.google.de/intl/de/policies/privacy/ lásd alább. Ezen túlmenően a sütik általános kezelésére és kikapcsolására vonatkozóan a jelen adatvédelmi nyilatkozatban található általános bemutatásunkra hivatkozunk.

 1. Adatátvitel

Elvileg nem adjuk át az Ön adatait harmadik félnek, kivéve, ha erre törvényi kötelezettségünk van, vagy ha az adattovábbítás a szerződéses kapcsolat teljesítéséhez szükséges, vagy ha Ön korábban kifejezetten hozzájárult az adatai továbbításához. Külső szolgáltatók és partnercégek, mint például az online fizetési szolgáltatók vagy a szállítással megbízott szállítmányozó cég csak annyiban kapják meg az Ön adatait, amennyiben ez szükséges az Ön megrendelésének feldolgozásához. Ezekben az esetekben azonban a továbbított adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik. Amennyiben szolgáltatóink kapcsolatba kerülnek az Ön személyes adataival, a DSGVO 28. cikke szerinti megrendelésfeldolgozás keretében biztosítjuk, hogy ugyanúgy megfeleljenek az adatvédelmi törvények rendelkezéseinek. Kérjük, vegye figyelembe a szolgáltatók vonatkozó adatvédelmi tájékoztatóit is. A harmadik féltől származó szolgáltatások tartalmáért az adott szolgáltató felel, mi pedig az ésszerűség határain belül ellenőrizzük a szolgáltatások jogszabályi előírásoknak való megfelelését. Fontosnak tartjuk, hogy az Ön adatait az EU / EGT területén belül dolgozzuk fel. Előfordulhat azonban, hogy olyan szolgáltatókat veszünk igénybe, akik az EU-n / EGT-n kívül dolgoznak fel adatokat. Ezekben az esetekben a személyes adatok továbbítása előtt biztosítjuk, hogy a címzettnél megfelelő szintű adatvédelem legyen érvényben. Ez azt jelenti, hogy az EU-n belüli szabványokhoz hasonló szintű adatvédelem uniós szabványszerződések vagy megfelelőségi határozat, például az uniós adatvédelmi pajzs révén érhető el.

 1. Adatbiztonság

Kiterjedt technikai és működési óvintézkedéseket tettünk annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatait a véletlen vagy szándékos manipulációtól, elvesztéstől, megsemmisüléstől vagy illetéktelen személyek hozzáférésétől. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen felülvizsgáljuk és a technológiai fejlődéshez igazítjuk.

 1. Az adatvédelmi politika változásai

Fenntartjuk a jogot, hogy az adatvédelmi szabályzatot bármikor megváltoztassuk az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően.

 

hu_HU